معرفی

رايانه كار درجه 1 نرم افزار آماري spss كسي است كه علاوه بر مهارت رايانه كار درجه 2 نرم افزار آمار spss بتواند از عهده انجام عمليات آماري بر روي داده ها و ترسيم و چاپ نمودارها برآيد.


 • مشخصات دوره:
  • عنوان ترم جاری:
  • مدرس: فاطمه رحمتی
  • تاریخ شروع دوره: -1/11/29
  • روز برگزاری:
  • ساعت:
  • مدت دوره: 24 ساعت
  • شهریه: 69000
 • مطالب مهم دوره

  • توانايي انجام عمليات آماري توسط منو STATISTICS
  • توانايي ايجاد نموادر توسط منو GRAPH

 • پیشنیازها

  رايانه كار درجه 2 نرم افزار رايانه spss

 • نحوه ثبت نام

  در حال حاضر ثبت نام بصورت حضوری در ساعات 9:30 صبح الی 13:00بعداز ظهر در محل مجتمع آموزشی ثمر صورت میگیرد.

رایانه کار SPSS درجه یک

سرفصل مطالب

توانايي انجام عمليات آماري توسط منو STATISTICS
1-1 شناسايي اصول آاربا گزينه SUMARIZE
1-2 شناسايي اصول كار با گزينه COMPARE MENUS
1-3 شناسايي اصول كار با گزينه ANOVA MODELS
1-4 شناسايي اصول كار با گزينه CORRELATE
1-5 شناسايي اصول كار با گزينه REGRESSION
1-6 شناسايي اصول كار با گزينه LOGLINEAR
1-7 شناسايي اصول كار با گزينه CLASSIFY
-8 شناسايي اصول كار با گزينه DATA REDUCTION 1
1-9 شناسايي اصول كار با گزينه SCALE
1-10 شناسايي اصول كار با گزينه NON PARAMETIRIC
1-11 شناسايي اصول كار با گزينه SURVIVAL
1-12 شناسايي اصول كار با گزينه MULTIPLE RESPANDS
1-13 شناسايي اصول كار با گزينه STATISTICS

توانايي ايجاد نموادر توسط منو GRAPH

2-1 شناسايي اصول كار با نمودار BAR
2-2 شناسايي اصول كار با نمودار LINE
2-3 شناسايي اصول كار با نمودار AREA
2-4 شناسايي اصول كار با نمودار PIE
2-5 شناسايي اصول كار با نمودار HIGH-LOW
2-6 شناسايي اصول كار با نمودار PARETO
2-7 شناسايي اصول كار با نمودار CONTROL
2-8 شناسايي اصول كار با نمودار BOXPLOT
2-9 شناسايي اصول كار با نمودار ERROR BAR
2-10 شناسايي اصول كار با نمودار SCATTER
2-11 شناسايي اصول كار با نمودار HISTOGRAM
2-12 شناسايي اصول كار با نمودار NORMAL P-P
2-13 شناسايي اصول كار با نمودار NORMAL Q-Q
2-14 شناسايي اصول كار با نمودار SEQUMENCE
2-15 شناسايي اصول كار با نمودار TIME SERIES
2-16 شناسايي اصول ايجاد نمودارها توسط منو GRAPH

دوره های مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.