معرفی

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻟﻲ ﻛﺴﻲ اﺳﺖ :
ﻛﻪ ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻬﺎرت ﻛﺎرور ﻋﻤﻮﻣﻲ راﻳﺎﻧﻪ ﺷﺨﺼﻲ ﺑﺘﻮاﻧﺪ از ﻋﻬﺪه ورود اﻃﻼﻋﺎت، ﻧﻜﻬﺪاری اﻃﻼﻋﺎ ت و ﺗﻬﻴﻪ ﮔﺰارﺷﺎت ﻣﺎﻟﻲ، ﺗﻮﺳﻂ ﻧﺮم اﻓﺰار ﺳﻴﺴﺘﻢ ﺣﺴﺎﺑﺪاری ﺑﺮآﻳﺪ
درس رایانه کار حسابداری مالی از دروس حسابداری در شاخه کاردانش می باشد که علاقه مندان زیادی دارد این درس که شامل سرفصلهایی از اصول حسابداری می باشد و با آموزش نرم افزار های حسابداری همراه شده در بین دانشجویان و دانش آموزان رشته حسابداری و علاقه مندان به یاد گیری حسابداری از طرفداران ویژه ای برخوردار است.


 • مشخصات دوره:
  • عنوان ترم جاری: پاییز 95
  • مدرس: عفت وقاری
  • تاریخ شروع دوره: 1395/8/15
  • روز برگزاری: براساس وضعیت کارآموزان مشخص می شود.
  • ساعت: براساس وضعیت کارآموزان مشخص می شود.
  • مدت دوره: 110 ساعت
  • شهریه: 250هزارتومان
 • مطالب مهم دوره

  • رايانه كار حسابدار مالي از مشاغل حوزه خدمات ،گروه شغلي امور مالي و بازرگاني است وشامل وظايف
  • ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه، بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت، طبقه
  • بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار،انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي،
  • تهيه صورت مغايرت بانكي، انجام عمليات گردش كالا در انبار،
  • انبارگرداني، انجام عمليات فروش محصولات و خدمات شركت، تهيه انواع
  • گزارش هاي انبار و فروش، انجام محاسبات حقوق ماهانه، عيدي، بازخريد مانده مرخصي، بازخريد سنوات، ثبت و
  • نگهداري دارائي ثابت و محاسبات استهلاك و فروش دارايي، انجام عمليات پايان سال مالي، تهيه گزارش هاي مورد نياز
  • پايان سال مالي و تحرير دفاتر ميباشد وبا مشاغل حسابداري ،حسابرسي، مديريت وحسابداري فروش در ارتباط است

 • پیشنیازها

  • كارور عمومي رايانه شخصي
  • دارا بودن گواهينامه مهارت استاندارد حسابدار عمومی مقدماتی

 • نحوه ثبت نام

  • در حال حاضر ثبت نام بصورت حضوری در ساعات 9:30 صبح الی 13:00ظهر در محل مجتمع آموزشی ثمر صورت میگیرد.
  • متقاضیان ثبت نام که زیرمجموعه نیروهای مسلح می باشند می توانند از 50درصد تخفیف شهریه استفاده کنند.
  • پرداخت شهریه قابل قسط بندی می باشد.
  مدارک مورد نیاز:
  • تکمیل فرم ثبت نام (دریافت از مجتمع آموزشی ثمر)
  • ارائه شماره حکمت کارت (مختص نیروهای مسلح)
  • یک برگ کپی صفحه اول دفترچه بیمه و یک برگ کپی کارت ملی سرپرست خانواده (مختص نیروهای مسلح)
  • یک برگ کپی شناسنامه و یک برگ کپی کارت ملی متقاضی ثبت نام
  • دو قطعه عکس 3*4مربوط به متقاضی ثبت نام

راﻳﺎﻧﻪ ﻛﺎر ﺣﺴﺎﺑﺪار ﻣﺎﻟﻲ

سرفصل مطالب

1.ايجاد دوره مالي و دسترسي كاربران در حسابداري مكانيزه
2.بكارگيري كدينگ حسابداري مناسب با فعاليت شركت
3.طبقه بندي حساب هاي تفصيلي در نرم افزار
4.انجام عمليات مربوط به چك هاي دريافتي و پرداختي
5.تهيه صورت مغايرت بانكي
6.انجام عمليات گردش كالا در انبار
7.انبارگرداني
8.انجام عمليات فروش محصولات و خدمات شركت
9.تهيه انواع گزارش هاي انبار و فروش
10.انجام محاسبات حقوق ماهانه، عيدي، بازخريد مانده مرخصي، بازخريد سنوات
11.ثبت و نگهداري دارائي ثابت و محاسبات استهلاك و فروش دارايي
12.انجام عمليات پايان سال مالي
13.تهيه گزارش هاي مورد نياز پايان سال مالي و تحرير دفاتر

دوره های مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.