محبوبه نظیفی

محبوبه نظیفی

مدرس دوره های:
مدارک تحصیلی:

• کارشناس مترجمي زبان انگليسي


سوابق کاری:

• تدريس مهارتهاي زبان انگليسي در مجتمع آموزشی ثمر( ايزايران) و آموزشگاه آرا و کارا -در حال حاضر
• 1386_ تا کنون برگذاري کلاس هاي خصوصي مهارت هاي زبان انگليسي
• 1394_1390 تدريس مهارتهاي زبان انگليسي ودستيار ناظر کيفيت آموزشي(سوپروايزر) در دپارتمان زبان آموزشگاه بازرگاني
• 1388_1390 تدريس مهارتهاي زبان انگليسي در مدرسه هاي زبان، زبانسرا و ديلماج
• 1388_1387 تدريس مهارتهاي زبان انگليسي در مدرسه زبان خانه زبان
• 1388 تدريس مهارتهاي زبان انگليسي و ناظرکيفيت آموزشي(سوپروايزر) بخش کودکان در مدرسه زبان عروج


سایر اساتید و مربیان در زمینه مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.