مدارک تحصیلی:

• کارشناس ارشد مترجمی زبان انگلیسی


سوابق کاری:

مدرس زبان انگلیسی در نهادهای آموزشی :
• موسسه ایز ایران مدرسه آیلتس – دوره فعالیت : از سال 93 ادامه دارد.
• موسسه آموزش بازرگانی – دوره فعالیت : سال 89-93
• موسسه زبانسرا – دوره فعالیت : سال 86- 88
• موسسه شکوه – دوره فعالیت : سال 83-85
• دانشگاه پیام نور بجنورد – دوره فعالیت : سال تحصیلی 90-91
• دبیرستان دخترانه مرصع – دوره فعالیت : سال تحصیلی 90-91


سایر اساتید و مربیان در زمینه مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.