مهندس بهادر قناد

مهندس بهادر قناد

مدرس دوره های:
مدارک تحصیلی:

• کارشناس ارشد رشته معماری


سوابق کاری:

• مهندس ناظر شرکت زیست کاووش شرق به مدت یک سال 88-89
• مهندس طراح و معماری شرکت گام به گام بجنورد به مدت سه ماه 1390
• مهندس طراح شرکت طراحی داخلی تکرا به مدت دو ماه 1393
• مهندس فنی و اجرایی و کنترل پروژه شرکت کیش ایران به مدت شش ماه 1394
• مدرس دانشکده فنی و حرفه ای دارالفنون بجنورد از سال 1390تا به اکنون
• مدرس دانشگاه آزاد شیروان از سال 1390تا به اکنون
• مدرس موسسه آموزش عالی حکیم نظامی قوچان از سال 1390تا به اکنون


سایر اساتید و مربیان در زمینه مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.