مدارک تحصیلی:

• کارشناسی-دانشجوی کارشناسی ارشد حسابداری
• پروانه موقت آموزش یکساله ویژه آموزشگاه آزاد از سال90
• گواهینامه آموزش ارتقاء مهارت حرفه ای از مرکز تربیت مربی
• از اعضای آزمونگران عملی رشته حسابداری سازمان فنی و حرفه ای استان
• طراح وممیزی پروژه های عملی رشته حسابداری سازمان فنی وحرفه ای استان
• ابلاغ مربیگری رشته حسابداری از آموزشگاه آریانت
• ابلاغ مربیگری رشته حسابداری از آموزشگاه فردای بهتر
• ابلاغ مربیگری رشته حسابداری از آموزشگاه خوارزمی
• ابلاغ مربیگری رشته حسابداری از آموزشگاه ثمر
• گواهینامه مهارت حرفه اتوماسیون اداری درجه 2
• گ


سوابق کاری:

• آموزش دروس اصلی و تخصصی حسابداری مقطع کارشناسی رشته های حسابداری، حسابداری دولتی، حسابداری مالی در آموزشگاههای آزاد
• آموزش دروس اصلی و تخصصی حسابداری و رشته های مرتبط مقطع کاردانی درآموزشگاههای آزاد
• آموزش دروس حسابداری مقطع متوسطه درآموزشگاههای آزاد
• آموزش دروس پایه شامل، ریاضیات عمومی و ریاضیات 1 و آمار 1 در آموزشگاههای آزاد
• حسابداری واحد کتاب دانشگاه علمی کاربردی جهاد دانشگاهی
• حسابداری دهمین جشنواره سراسری تئاتر رضوی استان در ستاد اجرایی (آموزشگاه فرهنگی هنری فردای بهتر) اداره کل فرهنگ و ارشاد اسلامی استان
• کاربر ثبت اطلاعا


سایر اساتید و مربیان در زمینه مشابه

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.