مشاغل پر درآمد آمریکا

معرفی 25 شغل پر درآمد آمریکا در سال 2016 که توسط موسسه گلسدور عرضه شده است به شرح زیر می باشد:
Glassdoor Team : 25 Highest Paying Jobs in America for 2016
1. پزشک
متوسط حقوق پایه: 180 هزار دلار
2. وکیل
متوسط حقوق پایه: 144 هزار دلار
3. مدیر تحقیق و توسعه
متوسط حقوق پایه: 142 هزار دلار
4. مدیر توسعه نرم افزار
متوسط حقوق پایه: 132 هزار دلار
5. مدیر داروخانه
متوسط حقوق پایه: 130 هزار دلار
6. مدیر استراتژی
متوسط حقوق پایه: 130 هزار دلار
7. معمار نرم افزار
متوسط حقوق پایه: 128 هزار دلار
8. مهندس طراحی مدار یکپارچه
متوسط حقوق پایه: 127 هزار دلار
9. مدیر آی‌تی
متوسط حقوق پایه: 120 هزار دلار
10. معمار راه حل‌ها
متوسط حقوق پایه: 120 هزار دلار
11. مدیر مشارکت کسب و کار
متوسط حقوق پایه: 120 هزار دلار
12. مدیر توسعه اپلیکیشن
متوسط حقوق پایه: 120 هزار دلار
13. داروساز
متوسط حقوق پایه: 118 هزار دلار
14. معمار سیستم ها
متوسط حقوق پایه: 120 هزار دلار
15. مدیر حسابداری
متوسط حقوق پایه: 116 هزار دلار
16. متخصص حوزه اطلاعات
متوسط حقوق پایه: 115 هزار دلار
17. مدیر شرایط بحران
متوسط حقوق پایه: 115 هزار دلار
18. مدیر بخش ایده های ابتکاری
متوسط حقوق پایه: 115 هزار دلار
19. مدیر شناسایی و کنترل ریسک در کسب و کارها
متوسط حقوق پایه: 115 هزار دلار
20. معمار اطلاعات
متوسط حقوق پایه: 113 هزار دلار
21. مدیر بخش مالیات - Tax Manager
متوسط حقوق پایه: 110 هزار دلار
22. مدیر بخش محصولات - Product Manager
متوسط حقوق پایه: 107 هزار دلار
23. مدیر بخش طراحی - Design Manager
متوسط حقوق پایه: 106 هزار دلار
24. مدیر تحلیل گر - Analytics Manager
متوسط حقوق پایه: 106 هزار دلار
25. مدیر بخش سیستم های اطلاعاتی - Information Systems Manager
متوسط حقوق پایه: 106 هزار دلار
مترجم: حمزه قربانی

تمام حقوق این وب سایت نزد مجتمع آموزشی ثمر محفوظ است.